Zásady ochrany osobných údajov

Podmienky

S nami je to jednoduché: Vaše údaje nikdy nikomu neposkytujeme, s nikým ich nezdieľame a nikdy ich neuchovávame na nezabezpečených serveroch. Zo zásady. Údaje o vašej firme môžeme sprístupniť našim dodávateľom, ale iba s vašim explicitným (emailovým) súhlasom. Predchádzajúca veta sa vzťahuje aj na kontaktné údaje kontaktnej osoby vo vašej firme.