Naše lego, ktoré firmám šetrí náklady

Sme ENERGETICI. SSC Slovakia, s.r.o. je vyvrcholením viac než 30 rokov skúseností v riadení energetiky, ktoré zdieľajú jej zakladatelia. Prešli sme si úplne všetkým, od nastavenia energických procesov, cez výstavbu a prevádzkovanie zdrojov, povolovacie procesy, legislatívne poradenstvo, implementáciu energetických dispečingov, agregáciu dopytu po energiách, zakladanie a prevádzkovanie miestnych distribučných sústav a centrálnych zásobovaní teplom, až po zastupovanie spoločností v konaní pred regulačným úradom, v styku s distribučnými monopolmi a obchodníkmi s energiami. Na Slovensku dnes ponúkame služby optimalizácie prevádzky, energetického manažmentu,  agregovaného dopytu, energetickej bezpečnosti, zakladania a prevádzky miestnych distribučných sústav a správy obnoviteľných zdrojov a batériových úložísk z našej kancelárie v Nitre.  Od roku 2018 tak v slovenskej (a už aj Českej) energetike bojujeme za práva a financie našich zákazníkov.