Energetický manažment

Služby energetického manažmentu

Znamená, že prevezmeme Vašu energetickú agendu, ktorá netvorí jadro Vášho podnikania, ale je dôležitou súčasťou Vašej prevádzky a nákladov, a na základe našich unikátnych skúseností, v kombinácii s automatizáciami, procesným a prevádzkovým manažmentom na mieru, Vám ju budeme vybavovať rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie, než to robíte dnes.


Hlavné prekážky úspešného energetického manažmentu:

•Nezrozumiteľná cenová a tarifná štruktúra pri dodávke energií
•Nevýhodná vyjednávacia pozícia pri rokovaniach s dodávateľmi
•Nedostatok času a priestoru na analýzu a implementáciu dostupných riešení šetriacich náklady a energie
•Neskutočné množstvo regulácií a zákonných povinností
•Zložitý proces pripájania zdrojov energie a ich využitia v prevádzke


Všetko je to o ľuďoch 

V SSC Slovakia sme zhromaždili tých najskúsenejších a najvýkonnejších ľudí v slovenskej energetike. My sa staráme o nich a oni sa postarajú o Vás a celú Vašu energetickú agendu. Bez výhovoriek. Načas. A s úsporami.


ENERGETICKÝ MANAŽMENT (U VÁS VO FIRME)

*Riešite si všetky dodávateľské zmluvy, ich podmienky, faktúry a dodatky
*Strážite/Monitorujete všetky svoje zariadenia, ich revízie a prípadné výmeny/opravy/upgrady
*Vyberáte si dodávateľov energií na základe vlastnej spotreby
*Monitorujete a prehodnocujete nastavenie svojich odberov, rezervovaných kapacít, ističov, apod.
*Na odbornejšie práce (revízie, inštalácie, apod) si najímate externých dodávateľov na malé, drahé zákazky
*Interný energetický tím platíte aj na dovolenkách, obedoch a fajčiarskych prestávkach
*Prípadné zdroje energie so sebou prinášajú odbornú a regulačnú agendu, na ktorú musíte platiť extra človeka

ENERGETICKÝ MANAŽMENT OD SSC SLOVAKIA

*Riešime celú administratívnu agendu spojenú s energetickými zmluvami a faktúrami, vrátane kontroly správnosti, úplnosti a výhodnosti
*Zabezpečujeme všetky služby súvisiace s údržbou a zákonnou reguláciou zariadení
*Agregujeme spotreby našich klientov a vyberáme najvýhodnejšieho dodávateľa, ktorého aj manažujeme
*Pravidelne analyzujeme a prehodnocujeme výhodnosť Vašich energetických    riešení, vrátane návrhov úprav
*Na technické činnosti máme vlastných dodávateľov s výhodnými cenami
*Riadime všetky aspekty zdrojov energie (legislatívne, regulačné, administratívne aj technické a prevádzkové)
*Fakturujeme len služby, ktoré sme reálne poskytli