Energetický manažment a poradenstvo

Na základe unikátnej kombinácie zručností a skúseností z prevádzky, energetiky a IT biznisu ponúkame služby energetického manažmentu, prostredníctvom ktorých dokážeme našim klientom rámcovo ušetriť približne 10% celkových nákladov na energie a služby s nimi spojené. Pre tých, ktorí potrebujú poradiť len s čiastočnými energetickými úlohami, dokážeme ponúknúť aj limitované a jednorazové poradenstvo. Viac o Energetickom manažmente

Optimalizácia prevádzky

V súčasnej situácii s energiami na Slovensku a v Čechách je pre spoločnosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby dôsledne manažovali svoje prevádzkové náklady a znižovali svoju závislosť na externých faktoroch a spoločnostiach v energetike. V tejto oblasti máme bohaté konzultačné a manažérske skúsenosti a dokážeme z pasívnych odberateľov energií vytvárať aktívnych hráčov na energetickom trhu. Viac o Optimalizácii prevádzky

Energetický dispečing

Energetický dispečing je základný nástroj riadenia spotreby a využívania energií. Automatický systém nastavený na mieru pre každého zákazníka dokáže merať, reportovať, analyzovať, upozorňovať a dokonca aj riadiť všetky možné zariadenia, zapojené v energetickej sieti - bez ohľadu na to, či ide o elektrinu, plyn, vodu alebo inú energiu. Viac o energetickom dispečingu