Energetický manažment

Na základe unikátnej kombinácie zručností a skúseností z prevádzky, energetiky a IT biznisu ponúkame služby energetického manažmentu, prostredníctvom ktorých dokážeme našim klientom rámcovo ušetriť približne 10% celkových nákladov na energie a služby s nimi spojené. Viac o Energetickom manažmente

Optimalizácia prevádzky

V súčasnej situácii na pracovnom trhu na Slovensku a v Čechách je pre spoločnosti dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby dôsledne manažovali svoje prevádzkové náklady a znižovali svoju závislosť na stále drahších a menej dostupných ľudských zdrojoch. V tejto oblasti máme bohaté konzultačné a outsourcingové skúsenosti a dokážeme klientom ušetriť približne 15-20% prevádzkových nákladov (a FTE). Viac o Optimalizácii prevádzky

Energetický dispečing

Energetický dispečing je základný nástroj riadenia spotreby a využívania energií. Automatický systém nastavený na mieru pre každého zákazníka dokáže merať, reportovať, analyzovať, upozorňovať a dokonca aj riadiť všetky možné zariadenia, zapojené v energetickej sieti - bez ohľadu na to, či ide o elektrinu, plyn, vodu alebo inú energiu. Viac o energetickom dispečingu