Naši klienti

V tejto sekcii našej stránky nájdete krátky popis vybraných referencií z projektov, ktoré sme pre našich klientov realizovali.

Optimalizácia nastavenia odberov elektriny a plynu + rekonštrukcia elektroinštalácií

Optimalizácia nastavenia odberov plynu

Pre spoločnosť Farma HYZA, a.s. realizujeme od apríla 2019 dlhodobý projekt, ktorého súčasťou sú:

  • Optimalizácie odberných miest elektriny, vrátane rekonštrukcií infraštruktúry odberov a montáže kompenzačných zariadení tam, kde to je potrebné
  • Optimalizácie odberných miest plynu
  • Výmena elektroinštalácií na konci životnosti na jednotlivých farmách
  • Inštalácia nových bleskozvodov
  • Revízie energetických zariadení

Optimalizácia odberov elektriny

Pre obec Cífer v Trnavskom kraji sme realizovali projekt optimalizácie odberov elektriny, vrátane správy odberných miest v nasledujúcich rokoch. Tento projekt zaručuje úsporu viac ako 20,000 EUR v najbližších 4 rokoch a kontinuálne vyhodnocovanie optimálnosti nastavenia odberov elektriny počas 3 rokov.

Pre energetickú spoločnosť Nitrianskeho samosprávneho kraja ENERGO-SK, a.s. sme zrealizovali projekt optimalizácie nastavenia odberov plynu, ktorý v roku 2020 na 25 kotolniach v kraji ušetrí viac ako 66,000 EUR.

Energetické dispečingy

Pre výrobcu hydiny Hyza, a.s. sme realizovali projekty inteligentného monitoringu a riadenia zariadení, ktoré zahŕňajú:

  • Energetický dispečing elektriny, vrátane diaľkového riadenia niektorých zariadení
  • Energetický dispečing vody
  • Monitoring humánneho omračovania kuriat pred porážkou