Naše lego, ktoré firmám šetrí náklady

Sme ENERGETICI. SSC Slovakia, s.r.o. je vyvrcholením viac než 30 rokov skúseností v riadení energetiky, ktoré zdieľajú jej zakladatelia. Prešli sme si úplne všetkým, od nastavenia energických procesov, cez výstavbu a prevádzkovanie zdrojov, povolovacie procesy, legislatívne poradenstvo, implementáciu energetických dispečingov, agregáciu dopytu po energiách, zakladanie a prevádzkovanie miestnych distribučných sústav a centrálnych zásobovaní teplom, až po zastupovanie spoločností v konaní pred regulačným úradom, v styku s distribučnými monopolmi a obchodníkmi s energiami. Na Slovensku dnes ponúkame služby optimalizácie prevádzky, energetického manažmentu, agregovaného dopytu a implementácie energetického dispečingu z našej kancelárie v Nitre.  Kombinácia našich životopisov, v ktorých sa nachádzajú riadiace pozície z energetiky, zákazníckych služieb, IT, predaja a konzultingu nám umožnila vytvoriť jedinečný a originálny prístup k budovaniu našich synergických služieb. Niektoré vybrané referencie máme tu a o nás dvoch si môžete prečítať bližšie informácie na tejto podstránke...