Naše lego, ktoré firmám šetrí náklady

SSC Slovakia, s.r.o. je vyvrcholením viac než 40 rokov skúseností v riadení prevádzky, energetiky a IT, ktoré zdieľajú jej zakladatelia. Na Slovensku ponúkame firmám služby optimalizácie prevádzky, energetického manažmentu, agregovaného dopytu a implementácie energetického dispečingu z našej kancelárie v Nitre.  Kombinácia našich životopisov, v ktorých sa nachádzajú riadiace pozície z energetiky, zákazníckych služieb, IT, predaja a konzultingu nám umožnila vytvoriť jedinečný a originálny prístup k budovaniu našich synergických služieb. Hľadáme spojenia medzi ľuďmi, procesmi a systémami tak, aby sme eliminovali neproduktívny čas a poskytli našim zákazníkom službu v maximálnej kvalite za minimálnu cenu. Niektoré vybrané referencie máme tu a o nás dvoch si môžete prečítať bližšie informácie na tejto podstránke...