Optimalizácia prevádzky

Služby optimalizácie prevádzky

Znamená, že z energetického hľadiska vieme identifikovať tie miesta v prevádzke, v ktorých je možné získať nielen úsporu na energiách, ale možno dokonca zaviesť vlastnú výrobu energie a obchodovanie s ňou. Dnešní pasívni odberatelia energií, najmä v podnikateľskom segmente, sú rukojemníkmi distribučných spoločností, obchodníkov s energiami a vládnych opatrení. Služba, ktorú Vámbudeme poskytovať, z vás urobí aktívnych hráčov na energetickom trhu.


Efektívnosť v podnikaní vyžaduje:

•Priorizáciu toho, v čom ste dobrí – a čo prináša pridanú hodnotu Vašim zákazníkom
•Nachádzanie efektívnych spôsobov riešenia aktivít, ktoré sú nevyhnutné, ale zároveň finančne nákladné a nie úplne pod kontrolou
•Neustále zlepšovanie všemožných detailov na dosiahnutie maximálneho možného výkonu

Zabijáci prevádzkového manažmentu v energetike:

•Tolerujeme závislosť na trhových výkyvoch, distribučných spoločnostiach a vládnych rozhodnutiach
•Neriešime v energetike podceňovaný ľudský faktor
•Nesústredíme sa na prechod od nákladovej energetiky na výnosovú
•Sme rezistentní voči zmenám, pretože "v minulosti sme takto dokázali prežiť a zarobiť".

OPTIMALIZÁCIA DOMA VO FIRME

*Ľudia zodpovední za energetiku a jej výsledky hľadajú nedostatky v energetike a navrhujú riešenia
*Využívate existujúce IT systémy a energetické zariadenia na implementáciu týchto riešení
*Koordinujete často zložitú spoluprácu viacerých externých partnerov pri implementácií riešení
*Po úspešnej implementácii sa posuniete k ďalšiemu projektu, pretože musíte
*Výsledky optimalizácie vyhodnocujete raz ročne pri celkovom vyhodnotení
*Interný tím platíte aj na dovolenkách, obedoch a fajčiarskych prestávkach

OPTIMALIZÁCIA OD SSC SLOVAKIA

*Na Vašu energetickú prevádzku sa pozrieme odborne, nezávislo a navrhneme Vám riešenie na mieru, obsahujúce možnosti aktívnej účasti na energetickom trhu
*Zabezpečíme Vám také nastavenie energetiky, aby bolo flexibilné a podriadené procesom, pričom však šetrí náklady a dokáže generovať aj nejaký výnos
*Prevezmeme celé vedenie projektu optimalizácie, následnej implementácie a jeho riadenia
*Na mesačnej báze v udržiavacej fáze prehodnotíme výsledky optimalizácie a zabezpečíme kontinuálne zlepšovanie
*Fakturujeme len služby, ktoré sme reálne poskytli