Služby optimalizácie prevádzky

Znamená, že nechceme len slepo prevziať agendu Vašej spoločnosti a dať ju spracovať lacnejším ľuďom. Kompetentný outsourcing znamená, že priamo pre Vás a Vašu firmu nadizajnujeme optimálny spôsob riešenia prevádzkovej agendy a pomôžeme Vám ho implementovať. Je to úprava procesov, manažmentu a IT systémov. Služba, ktorú Vám na konci budeme poskytovať, je outsourcing optimalizácie, nie jednotlivých činností.


Efektívnosť v podnikaní vyžaduje:

•Priorizáciu toho, v čom ste dobrí – a čo prináša pridanú hodnotu Vašim zákazníkom
•Nachádzanie efektívnych spôsobov riešenia aktivít, ktoré sú nevyhnutné, ale zároveň časovo náročné a bez vysokej pridanej hodnoty
•Neustále zlepšovanie všemožných detailov na dosiahnutie maximálneho možného výkonu

Hlavné prekážky úspešného prevádzkového manažmentu:

•So zvyšovaním objemu práce a počtu pracovníkov klesá individuálna výkonnosť jednotlivcov
•Kvalitných pracovníkov je veľmi zložité nájsť a následne udržať
•Z 250 pracovných dní v roku odpracuje priemerný zamestnanec 198. Z 8-hodinového pracovného času je produktívny približne 5 hodín
•Rezistencia voči zmenám spomaľuje inovácie a brzdí reakcie firmy na vývoj na trhu

OPTIMALIZÁCIA DOMA VO FIRME

*Ľudia zodpovední za prevádzku a jej výsledky hľadajú nedostatky v prevádzke a navrhujú riešenia
*Využívate existujúce IT systémy a úpravy procesov na implementáciu týchto riešení
*Koordinujete často zložitú spoluprácu viacerých oddelení pri implementácií riešení
*Po úspešnej implementácii sa posuniete k ďalšiemu projektu, pretože musíte
*Výsledky optimalizácie vyhodnocujete raz ročne pri celkovom vyhodnotení
*Interný tím platíte aj na dovolenkách, obedoch a fajčiarskych prestávkachJ

OPTIMALIZÁCIA OD SSC SLOVAKIA

*Na Vašu prevádzku sa pozrieme odborne, nezávislo a navrhneme Vám riešenie na mieru, obsahujúce automatizácie a procesné vylepšenia
*Zabezpečíme Vám také nastavenie IT systémov, aby boli flexibilné a podriadené procesom, nie naopak
*Prevezmeme celé vedenie projektu optimalizácie, následnej implementácie a jeho udržiavanie
*Na mesačnej báze v udržiavacej fáze prehodnotíme výsledky optimalizácie a zabezpečíme kontinuálne zlepšovanie
*Fakturujeme len služby, ktoré sme reálne poskytli