Obnoviteľné zdroje a batériové úložiská

Fotovoltaika a baterky

Pre klientov zabezpečujeme kompexnú správu obnoviteľných zdrojov energie, od ich pripojenia do distribučnej sústavy, cez kompletnú administratívu a prevádzku, údržbu a riadenie, až po vyhodnocovanie účinnosti. Takisto v rovnakej miere riešime aj batériové úložiská, ktoré navyše dokážeme umiestniť v sieti agregátora, ktorý obchoduje s kapacitou úložísk priamo na burze a prináša klientovi ďalší príjem. Pre viac informácií nám napíšte na info@sscslovakia.com.