Energetická bezpečnosť

Energetická bezpečnosť

Energie sú nevyhnutné pre fungovanie všetkých spoločností – od živnostníka s jedným laptopom, až po multinárodný konglomerát fabrík s tisíckou produkčných liniek. Akýkoľvek výpadok v ich dodávke alebo schopnosti spoločnosti ich efektívne distribuovať do svojich zariadení a využívať môže znamenať nielen výpadok príjmu, ale aj dodatočné náklady a v niektorých situáciach aj ohrozenie zdravia a života.

V rámci služieb energetickej bezpečnosti vám nastavíme energetické toky tak, aby zohľadňovali najhoršie možné scenáre, identifikovali úzke hrdlá a navrhli fundamentálne implementácie opatrení na predchádzanie energetickým haváriam.