Energetický dispečing - Naše malé LEGO

Energie sú nevyhnutné náklady pre všetky spoločnosti – od živnostníka s jedným laptopom, až po multinárodný konglomerát fabrík s tisíckou produkčných liniek. Tieto náklady sa však, konečne, dajú efektívne riadiť. A práve na to slúži energetický dispečing.

Bez toho, aby sme vedeli identifikovať presné dôvody, čas, objem a lokalitu spotreby energií ich nikdy nebudeme môcť riadiť. V prvom pláne, energetický dispečing dokáže poskytnúť práve vyššie vyžadované informácie. Potom s nimi dokáže ďalej pracovať, vyhodnocovať ich, plánovať na základe minulých výsledkov a v tej najvyššej úrovni aj riadiť samotné zariadenia. Všetko, čo k tomu potrebujeme, je sústava meračov, dátové spojenie a šikovný kúsok slovenského softvéru

Tento produkt voláme aj naše malé LEGO, pretože:

- Staviame ho na mieru pre každého zákazníka, individuálne

- Umožňuje obrovské množstvo kombinácií, permutácií a nastavení

- Dá sa rozfázovať presne podľa potrieb zákazníka

- Pri jeho „stavaní“ v roli expertov so zákazníkom konzultujeme každý jeden  krok tak, aby jeho implementácia do prevádzky začala okamžite prinášať ovocie